"Geen studenten maar echte docenten"

groepsbijles
Groepsbegeleiding


De kern van onze begeleiding: leerlingen werken samen in specifiek samengestelde groepen onder begeleiding van een eerstegraads docent om zo tot de hoogste leerprestaties te komen.
Ga Verder

wo-classes

WO/HBO classes


Wetenschappelijk leren schrijven in het Engels, gebruik van bronnen en het focussen op de werkwijze van het hoger onderwijs.

Ga verder

1-op-1-bijles

1 op 1 Begeleiding


Uw kind wordt begeleid door een eerstegraads docent; zeer specifiek zal op de wensen. en leerbehoeften van uw kind ingegaan worden.

Ga Verder

examentraining

Examentrainingen


Leerlingen werken samen of alleen, onder begeleiding van de docent aan strategieën om vragen op het examen optimaal te kunnen beantwoorden.

Ga verder

huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding


Huiswerk begeleiding met hulp en toezicht van een universitair afgestudeerde docent.

Ga verder

Probleem: Veel leerlingen functioneren niet optimaal in het huidige onderwijssysteem door  gebrek aan motivatie. Daarnaast ondervinden leerlingen veel stress ten gevolge van een overmaat aan prikkels in de informatiemaatschappij.

VHO biedt wetenschappelijk onderbouwd onderwijs, door universitair afgestudeerde docenten, in combinatie met stressmanagement.

Wij zijn gespecialiseerd in de vakken wiskunde, scheikunde, natuurkunde, biologie en economie.

Kohnstamm thumbUniversiteit van Amsterdam

Waarom VHO ?

Waarom:

Veel leerlingen ondervinden problemen met betrekking tot motivatie en functioneren in het onderwijssysteem. Het reguliere onderwijs besteed weinig aandacht aan de individuele leerling. Leerlingen ondervinden regelmatig stress, doordat er hoge eisen worden gesteld vanuit de kenniseconomie en er voortdurend prikkels zijn door nieuwe technologische ontwikkelingen. De kenniseconomie vergroot het belang van zogenaamde advanced skills; vaardigheden die onmisbaar zijn in de 21st eeuw. Leerlingen moeten sterk ontwikkelde cognitieve en metacognitieve vaardigheden bezitten, autonoom zijn en zich snel kunnen aanpassen aan wisselend omstandigheden.

Hoe:

VHO optimalieert de ontwikkeling van leerlingen door de metacognitieve vaardigheden en de autonomie van leerlingen te stimuleren en te optimaliseren. Daarnaast geeft VHO stressmanagement om door middel van (chronische) stress reductie het leren te bevorderen. Leerlingen worden tijdens de bijlessen bewust gemaakt van hun eigen denken, ze leren welke processen hierbij een rol bij spelen en daardoor leren ze te leren. VHO maakt gebruik van de meest recente en wetenschappelijk onderbouwde leermethodes om de ontwikkeling van leerlingen te optimaliseren. Wetenschappelijk onderzoek dient als basis van elke les en methode.

Wat:

VHO levert met uitsluitend universitair afgestudeerde docenten bijles en stressmanagement van de hoogste kwaliteit. Eerstegraads docenten zijn zowel vakdidiactisch als pedagogisch opgeleid aan de universiteit. Er wordt rekening gehouden met de individuele behoefte van de leerlingen en zorgvuldig omgegaan met onderlinge verschillen. Dit wordt gedaan door middel van meerdere technieken waaronder differentiatie, waarbij leerlingen binnen een groep verschillende taken moeten uitvoeren. VHO biedt veel aangepaste begeleidingsvormen om zo in de behoeften van elke leerling te kunnen voorzien. Bovendien worden de lessen en cursussen ondersteund met behulp van stressmanagement.

Maak jouw succes prioriteit

Meld je vandaag nog aan

Klik hier

Menu